مقایسه نرم‌افزارهای بانک و بیمه‌

تاریخ انتشار: 1401/10/28

دنیای نرم‌افزارها دنیای پیچیده و بزرگی است اما همین دنیا وقتی با صنعتی تخصصی درمی‌آمیزد در واقع وارد جهان دیگری می‌شود؛ مانند نرم‌افزارهای صنعت بیمه و نرم‌افزارهای صنعت بانکی. گاهی این دو جهان متفاوت با هم مقایسه می‌شوند و اذهان کاربران را دچار سوءتفاهم می‌کنند. بارها پیش آمده که کاربران نهایی از ما، به عنوان عاملان پشت صحنه سیستم‌های کاربری، پرسیده‌اند که این همه پیچیدگی در نرم افزارهای صنعت بیمه چگونه توجیه می‌شود و چرا دیگران در صنایع دیگر با این مسائل درگیر نیستند. ما وظیفه داریم به عنوان کسانی که پشت جریان عظیم طراحی، تولید، راه‌اندازی و پشتیبانی نرم‌افزارهای تخصصی صنعت بیمه هستیم نکات مهم این تفاوت‌ها را توضیح دهیم تا پاسخی شایسته به پرسش‌های مخاطبانمان پیرامون ویژگی‌های نرم‌افزارهای حوزه بیمه، تفاوت‌های آن با حوزه بانک، تعداد بالای جذب در این شرکت‌ها و ... فراهم کنیم....

6 مسیری که اینترنت اشیا صنعت بیمه را دگرگون می کند

تاریخ انتشار: 1401/07/24

اینترنت اشیاء همان تکنولوژی است که آینده را دستخوش تغییرات جدی خواهد کرد. حضور گسترده این تکنولوژی در زندگی ما و ایجاد نظارت های دائمی در نتیجه کاهش خطرات و البته کاهش ریسک را به همراه خواهد داشت زیرا بخش بزرگی از خطرات فیزیکی را می توان قبل از وقوع شناسایی و جلوی رخداد آن را گرفت. شاید این تصور که رشد و پیشرفت تکنولوژی کوچک شدن صنعت بیمه را به همراه خواهد داشت، خیلی دور از ذهن نباشد. اما از سوی دیگر، خطرات جدیدی مانند تهدیدات سایبری در حال ظهور هستند که خود ریسک های جدیدی را برای انسان پدید می آورد. «بیمه ریسک سایبری» می تواند آینده بیمه باشد. بیمه ذاتا یک تجارت داده محور است. هسته کارآیی بیمه، قیمت گذاری ریسک است. در نتیجه، هر نوآوری، مانند اینترنت اشیا، که در دسترس بودن داده ها را افزایش می دهد، می تواند برای شرکت های بیمه مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه 6 مسیر جدی که در گام های نخستین رشد تکنولوژی اینترنت اشیاء، صنعت بیمه را تحت تاثیر قرار خواد داد مورد بررسی قرار گرفته....