همکاران ما ارزشمند ترین سرمایه های ما هستند. فناوران باور دارد که برای حفظ و نگه داشت یک محیط کاری ایده آل باید در جهت بهبود حرکت کرد و بازخوردهایی که از اعضای خانواده کاری خود می گیریم همواره بهترین راهنمای ما درمسیر تعالی مان بوده است.

اگر می خواهید در فضایی فعال ، تخصصی و صمیمی توانایی های خود را شکوفا کنید...
اگر نوآور ،خلاق ، خوش فکر ، پرتلاش و مشتاق پیشرفت و مشارکت در یک پروژه ملی هستید...
اگر به دنبال یک مسیر حرفه ای هستید که الهام بخش رشد و پویایی تان باشد...
اگر می خواهید آینده شغلی روشن و مطمئنی برای خود ترسیم کنید...

همواره درخانواده فناوران جایی برای شما هست.

دیدار در نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف 4 الی 6 مهرماه 1395