یک میلیون صدور معرفی نامه درمان ظرف یک ماه توسط سامانه ماد

تاریخ انتشار: 1401/04/12

صدور بیش از یک میلیون معرفی نامه الکترونیکی درمان فقط طی یک ماه توسط سامانه ماد که توسط شرکت فناوران اطلاعات خبره طراحی شده و به مراکز درمانی خدمات ارائه می دهد، محقق شد.

 

 

مراکز درمانی در سراسر کشور می توانند با استفاده از سامانه ماد (معرفی نامه های الکترونیکی درمان) تحت یک وب‌اپلیکیشن واحد (یک وبسایت برای تمام بیمه های درمان طرف قرارداد با شرکت فناوران اطلاعات خبره) معرفی‌نامه درمان آنلاین صادر کنند.

در بدو راه اندازی این سامانه که از تیرماه 1399 آغاز شد، حدود 500 مرکز درمانی به عنوان کاربر از این سامانه استفاده می کردند اما اکنون بیش از 12 هزار مرکز درمانی به عنوان کاربر از سامانه ماد بهره می برند.

آمارها نشان می­ دهند که این سامانه از ابتدای راه­اندازی با 40 هزار صدور معرفی نامه الکترونیک در ماه، اکنون به عدد یک میلیون صدور در ظرف یک ماه رسیده است.

سامانه ماد در خرداد 1401 با صدور یک میلیون معرفی نامه آنلاین فقط طی یک ماه، توانست رکورد جدیدی در خدمت رسانی به بیماران و مراکز درمانی در سراسر کشور ثبت کند.

این سامانه تنها سامانه موجود در کشور است که با یکپارچه سازی خدمات درمانی 17 شرکت بیمه، توانسته است نقش بسزایی در تسهیل فرایند استفاده از بیمه نامه های تکمیلی برای میلیون ها بیمه شده را ایفا کند.