بیمه تجارت نو در سال 95 به جمع مشتریان فناوران پیوست

تاریخ انتشار: 1395/02/11

در آخرین روزهای سال 94 شرکت فناوران موفق شد با شرکت بیمه تجارت نو زیر مجموعه بانک تجارت قرار دادی در خصوص ارائه، پیاده سازی و پشتیبانی نرم افزار فناوران در این شرکت عقد کند.شنبه هفته گذشته، یعنی11 اردیبهشت ماه استارت راه اندازی این نرم افزار در سطح واحد های ستاد و شعب این شرکت زده شد و با تلاش و پیگیری همکاران فناورانی، دوشنبه 20 اردیبهشت نرم افزار فناوران در شعب این شرکت اجرا می شود.