بيمه تجارت نو در سال 95 به جمع مشتريان فناوران پيوست

تاریخ انتشار: 1395/02/11

در آخرين روزهاي سال 94 شرکت فناوران موفق شد با شرکت بيمه تجارت نو زير مجموعه بانک تجارت قرار دادي در خصوص ارائه، پياده سازي و پشتيباني نرم افزار فناوران در اين شرکت عقد کند.شنبه هفته گذشته، يعني11 ارديبهشت ماه استارت راه اندازي اين نرم افزار در سطح واحد هاي ستاد و شعب اين شرکت زده شد و با تلاش و پيگيري همکاران فناوراني، دوشنبه 20 ارديبهشت نرم افزار فناوران در شعب اين شرکت اجرا مي شود.