بیمه‌گری دیجیتال به ‌جای بیمه‌گری الکترونیکی، مصاحبه مدیران فناوران با عصر تراکنش

تاریخ انتشار: 1399/09/05

ماهنامه‌ی «عصر تراکنش» در شماره‌ی سی و هفتم خود، گفت‌وگوی مفصلی با آقایان خاکور و ایمانی‌مهر درباره‌ی تحول دیجیتال در صنعت بیمه و پدیده‌ی بیمه‌گری دیجیتال در مقابل بیمه‌گری الکترونیک داشت که مشروح آن، روز پنجم مهرماه، بر روی وب‌سایت «راه پرداخت» منتشر شد. در آغاز گفت‌وگو، آقای ایمانی‌مهر، ضمن شرح پیشینه‌ی مسیر تحول دیجیتال با مثال‌هایی از نظام بانکی، به بیان تفاوت دو پدیده‌ی بیمه‌گری دیجتال و بیمه‌گری الکترونیک پرداختند و اشاره کردند که فناوران اطلاعات خبره می‌تواند یکی از کلیدی‌ترین نقاط تحول دیجیتال، برای جهت‌دادن به این مسیر و پیشگیری از تکرار تجربه‌های غیرهدفمند قبل باشد. در ادامه آقای خاکور در تبیین ضرورت حرکت به‌سمت تحول دیجیتال، به نیاز شرکت‌های بیمه‌ای به تمرکز بر تحول دیجیتال در زمینه‌های مختلف اشاره کردند و کمبودهای صنعت بیمه در این حرکت را برشمردند. آقای ایمانی‌مهر از دلایل ضروری‌بودن حرکت شرکت‌های بیمه به‌سمت تحول دیجیتال گفتند و سه رکن اساسی این تحول را شرح دادند. ایشان ضمن تأیید اهمیت متنوع‌شدن مدل‌های پرداخت بیمه، بر لزوم سنجش سنجیده‌تر ریسک و شناخت واقعی از گستره‌ی تحول دیجیتال تأکید کردند.