برای اولین بار در صنعت بیمه، عملیاتی‌شدن راهکار جامع صدور بیمه‌نامه‌های مستمری

تاریخ انتشار: 1399/03/31

محصول جامع صدور بیمه‌نامه مستمری فناوران اطلاعات خبره به بهره‌برداری رسید. این راهکار جدید که برای نخستین بار در صنعت بیمه کشور ارائه می‌شود، بیمه‌گزاران را قادر می‌سازد علاوه‌بر خرید مستقل بیمه‌نامه مستمری، بیمه‌نامه‌های فوت و اندوخته‌دار خود را در موعد دریافت سرمایه یا اندوخته، به بیمه‌نامه مستمری تبدیل کنند. فرایند پرداخت مستمری بیمه‌گزاران در این محصول جدید، به‌صورت تمام اتوماتیک و بدون دخالت کاربر صورت می‌پذیرد. این راهکار، علاوه‌بر ارائه طرح‌های متنوع مستمری و پوشش‌های اضافی بیمه‌ای، بخش‌های مالی، خسارت و سنهاب را نیز در بر دارد. با وجود قدمت ده‌ ساله صدور و تمدید تمام مکانیزه بیمه‌نامه‌های عمر در سامانه جامع بیمه‌گری «بنیان»، این نخستین‌بار است که محصولی جامع با تمرکز مستقل‌بر رشته مستمری به بازار بیمه کشور معرفی می‌شود.