فناوران اطلاعات خبره در جايگاه چهارم بيشترين فرصت استخدام براي برنامه‌نويسان

تاریخ انتشار: 1399/03/20

به گزارش ايران‌تلنت، فناوران اطلاعات خبره در سال 1398 رتبه‌ي چهارم بيش‌ترين فرصت استخدام برنامه‌نويس را در کشور داشته است. طبق داده‌هاي اين گزارش که بر اساس بانک اطلاعاتي ايران‌تلنت تنظيم شده است، 70درصد از برنامه‌نويسان کشور، ترجيح مي‌دهند از تخصص‌شان در شرکت‌هاي کامپيوتري و نرم‌افزاري استفاده کنند. فناوران اطلاعات خبره به‌عنوان بزرگ‌ترين شرکت فناوري اطلاعات در صنعت بيمه‌ي کشور، توانسته است بستري مناسب براي فعاليت و رشد برنامه‌نويسان متخصص ايجاد کند. به گزارش مديريت جذب و استخدام فناوران اطلاعات خبره، در سال 1398 حدود 1400 رزومه توسط اين مجموعه بررسي و بخش زيادي از اين ميان دعوت به مصاحبه شده‌اند. با توجه به رويکردهاي توسعه منابع انساني اين مجموعه‌ 300نفره، پيش‌بيني مي‌شود اين روند در سال 1399 نيز ادامه داشته باشد.