امکان حذف نسخه فيزيکي بيمه‌نامه شخص ثالث براي 21 شرکت بيمه‌گر فراهم شد

تاریخ انتشار: 1399/03/17

پيرو بخشنامه بيمه مرکزي مبني بر حذف نسخه‌ فيزيکي بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث، شرکت فناوران اطلاعات خبره از يکم خردادماه تمامي زيرساخت‌هاي لازم را براي اين منظور در 21 شرکت از مجوع 28 شرکت بيمه‌گر کشور پياده‌سازي و اجرا کرده است. به گزارش روابط عمومي شرکت فناوران اطلاعات خبره، ظرف پنج روز کاري پياده‌سازي اين امکان جديد به انجام رسيد و با گذشت بيش از 10 روز از زمان اجرايي‌شدن آن، کم‌تر‌ين خطا و نياز به پشتيباني از سمت شرکت‌هاي بيمه‌گر اعلام شده‌است. با ايجاد امکان جديد، بيمه‌گزاران قادرند، فايل PDF بيمه‌نامه خود را از طريق لينکي که به شماره تلفن همراه آن‌ها پيامک مي‌شود از وب‌سايت شرکت‌هاي بيمه‌گر دريافت کنند. در همين راستا اقدامات لازم به منظور ايجاد بستري براي ديجيتالي‌شدن فرايند صدور بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث نيز در مجموعه فناوران اطلاعات خبره در حال انجام است و با پياده‌سازي آن در آينده نزديک، صنعت بيمه از اين تسهيلات برخوردار خواهد شد.