بازديد جناب آقاي دکتر نورالهي مديريت محترم عامل بيمه تجارت نو از مجموعه فناوران اطلاعات خبره

تاریخ انتشار: 1398/04/05

در اين بازديد که روز چهارشنبه 5 تير ماه 1398 از مجموعه فناوران اطلاعات خبره صورت پذيرفت ، مدير عامل محترم بيمه تجارت نو در جريان آخرين پيشرفت‌ها و اقدامات انجام شده شرکت فناوران اطلاعات خبره قرار گرفتند. همچنين فرآيند انجام درخواست‌هاي شرکت‌هاي بيمه منجمله شرکت بيمه تجارت نو به حضور ايشان و هيئت همراه تشريح گرديد.