بازدید جناب آقای دکتر نورالهی مدیریت محترم عامل بیمه تجارت نو از مجموعه فناوران اطلاعات خبره

تاریخ انتشار: 1398/04/05

در این بازدید که روز چهارشنبه 5 تیر ماه 1398 از مجموعه فناوران اطلاعات خبره صورت پذیرفت ، مدیر عامل محترم بیمه تجارت نو در جریان آخرین پیشرفت‌ها و اقدامات انجام شده شرکت فناوران اطلاعات خبره قرار گرفتند. همچنین فرآیند انجام درخواست‌های شرکت‌های بیمه منجمله شرکت بیمه تجارت نو به حضور ایشان و هیئت همراه تشریح گردید.