مسير پيش روي فناوري اطلاعات در صنعت بيمه

تاریخ انتشار: 1395/10/22

مجيد خاکور عضو هيات مديره شرکت فناوران اطلاعات خبره در مصاحبه با روزنامه دنياي اقتصاد با بيان اينکه صنعت بيمه همواره نيازمند آن است که بتواند بيمه‌گري خود را با هوشمندي بالاتري به انجام رساند گفت: اين هوشمندي به‌دست نخواهد آمد، مگر با تکيه بر داده‌هاي پيشين آن. به عبارت دقيق‌تر ما نيازداريم که داده‌هاي پيشين خود را به نحو درستي...

صنعت بيمه همواره نيازمند آن است که بتواند بيمه‌گري خود را با هوشمندي بالاتري به انجام رساند. اين هوشمندي به‌دست نخواهد آمد، مگر با تکيه بر داده‌هاي پيشين آن. به عبارت دقيق‌تر ما نيازداريم که داده‌هاي پيشين خود را به نحو درستي پردازش کرده و آن را تبديل به دانش کنيم و اين دانش پايه و اساسي خواهد بود براي هوشمندي هر‌چه بيشتر کسب وکار بيمه‌گري. اگر ما بتوانيم الگوهاي هوشمندي و رسيدن به دانش را از دادهاي حجيم موجود به درستي تعريف کنيم و شاخص‌هاي کليدي کسب وکار (KPI) خود را به‌صورت دقيق ايجاد و رصد کنيم، آن گاه قادر خواهيم بود ارزيابي ريسک را بسيار دقيق‌تر و هوشمندانه‌تر انجام دهيم و پيش‌بيني دقيق‌تري از وضعيت آتي کسب وکار داشته باشيم. نتيجه هم چه خواهد بود؟ طبيعتا اخذ تصميمات مديريتي دقيق و حساب شده با تکيه بر اين دانش حاصله. در حال حاضر ما در صنعت بيمه، به‌صورت تجربي سعي مي‌کنيم رفتار مخاطره‌آميز و داراي ريسک مشتريان خود را حدس بزنيم در صورتي‌که با تکيه بر الگوريتم‌هاي هوش تجاري مي‌توانيم رفتار مشتريان خود را به‌صورت دقيق‌تري پيش‌بيني کنيم. اگر در چند ماه گذشته مصاحبه‌هاي مديران ارشد صنعت بيمه را دنبال کرده باشيد حتما مشاهده کرده‌ايد که همگي خواستار ايجاد سامانه نرخ دهي الکترونيک يا نظام اعتبارسنجي مشتريان هستند و طبيعي است دستيابي به اين سامانه‌ها صرفا بر مبناي هوش تجاري در صنعت بيمه امکان‌پذير خواهد بود.

متن کامل خبر در دنياي اقتصاد