راهکارهای جامع بانکی و بیمه با هم یکپارچه می‌شوند

تاریخ انتشار: 1395/08/08

در نشست سالیانه شرکت توسن که با حضور مدیران ارشد بانک های طرف قرارداد شرکت توسن وتنی چند از مدیران عامل ، مدیران مالی و فناوری اطلاعات شرکتهای بیمه طرف قرارداد فناوران برگزار شد ، محصول مشترک پرداخت خسارت فناوران از طریق سرویس پرداخت ویژه توسن بوم ، رونمایی شد .

مهندس قلاتی که به همراه دکتر دقیقی مشاور ارشد فناوران در این نشست شرکت کرده بود ،در سخنان خود قبل از رونمایی از محصول فوق ، اشاره کرد که یکی از بحث‌های موجود در صنعت بیمه موضوع پرداخت است که فناوران در سالهای گذشته در این مورد فعالیتهای گسترده ای را با نظام بانکی انجام داده است و اکنون نیز با همکاری شرکت توسن موضوع پرداخت به صورت یکپارچه با بانکهای طرف قرارداد توسن و بدون دخالت دست انجام خواهد شد. از جمله محصولات مشترک دیگر تولید شده با شرکت توسن صورتحساب بانکی ویژه صنعت بیمه می باشد. وی گفت که در ادامه همکاریهای مشترک فناوران با نظام بانکی از جمله بانکهای طرف قرارداد شرکت توسن ، ارائه بیمه‌های خرد از طریق سیستم بانکی و به صورت یکپارچه با صنعت بیمه در دستور کار قرار می گیرد و این همکاری در نهایت منجر به ایجاد مدل بانک بیمه خواهد شد.

در ادامه نشست سالیانه توسن ،یوسف قلاتی رئیس هئیت مدیره شرکت فناوران اطلاعات خبره بزرگترین شرکت ارائه‌دهنده راهکارهای جامع بیمه‌ای درباره مدل بانک-بیمه (Bancassurance) توضیحات جامع تری به حضار ارائه نمود.