قصه از کجا شروع شد؟

شرکت فناوران بصورت رسمی در سال ۱۳۸۲ تاسیس گردید ولی فعالیت موسسین شرکت در حوزه فناوری اطلاعات صنعت بیمه به سالهای ۷۵-۷۶ بر می گردد. همزمان با تاسیس شرکتهای بیمه خصوصی، شرکت فناوران اطلاعات خبره نیز در سال ۱۳۸۲ برای پاسخگویی به نیازهای فناوری اطلاعات شرکتهای بیمه تاسیس گردید.

۱۳۸۱-۷۶

 • فعالیت موسسین شرکت در مدیریت فناوری اطلاعات شرکت بیمه دانا

۱۳۸۲

 • تاسیس شرکت
 • انعقاد قرارداد با شرکتهای بیمه رازی و کارآفرین
 • تولید نرم افزار اولیه صدور
 • تعداد نیروی شرکت : ۵

اولین نقطه عطف فناوران

انعقاد قرارداد با شرکت بیمه البرز که یکی از ۴ شرکت بزرگ بیمه ای کشور می باشد باعث نگارش نسخه جدیدی از سیستم جامع بیمه گری گردید. از همین رو فناوران این رخداد را نقطه عطفی در دوران فعالیت خود می داند.

۱۳۸۳

 • انعقاد قرارداد با شرکت بیمه البرز
 • آغاز تولید سامانه جامع بیمه گری
 • تعداد نیروی شرکت : ۱۲

۱۳۸۴

 • انعقاد قرارداد با شرکت بیمه دی
 • استقرار سامانه جامع بیمه گری در شرکتهای بیمه البرز ، بیمه دی
 • تعداد نیروی شرکت : ۱۶

۱۳۸۵

 • انعقاد قرارداد و استقرار سامانه جامع بیمه گری در شرکت های بیمه نوین و بیمه سامان
 • تعداد نیروی شرکت : ۱۹

۱۳۸۶

 • انعقاد قرارداد و استقرار سامانه جامع بیمه گری در شرکت های بیمه معلم و بیمه میهن
 • تعداد نیروی شرکت : ۲۴

قدم نهادن در مسیر بزرگ

قرارداد با شرکت بیمه آسیا که دومین شرکت بزرگ بیمه ای کشور است و تغییر پلت فرم نرم افزار از Delphi به Net. باعث گردید تا سیستم جامع بیمه گری فناوران اعتماد بخش بزرگی از صنعت بیمه را به خود جلب نماید بطوری که از آن زمان به بعد تمام شرکت های جدید بیمه ای به همراه چند شرکت قدیمی تر که از سیستم های دیگر برای انجام امور بیمه گری خود استفاده می کردند راهکار جامع بیمه گری فناوران را برگزیده اند.

۱۳۸۷

 • انعقاد قرارداد و آغاز عملیات استقرار سامانه جامع بیمه گری در شرکت بیمه آسیا
 • ایجاد فریم ورک تحت دات نت سامانه جامع بیمه گری
 • تعداد نیروی شرکت : ۳۵

۱۳۸۸

 • ادامه استقرار سامانه جامع بیمه گری در شرکت بیمه آسیا
 • انتقال سامانه جامع بیمه گری از فریم ورک دلفی به فریم ورک دات نت
 • تعداد نیروی شرکت : ۴۴

۱۳۸۹

 • استقرار سامانه جامع بیمه گری تحت دات نت در تمام شرکتهای بیمه طرف قرارداد
 • انعقاد قرارداد با شرکتهای بیمه ایران معین ، سینا و کوثر وآتیه سازان حافظ
 • تعداد نیروی شرکت : ۵۵

۱۳۹۰

 • استقرار سامانه جامع بیمه گری در شرکت های بیمه ایران معین ، سینا و کوثر وآتیه سازان حافظ
 • انعقاد قرارداد و استقرار سامانه جامع بیمه گری در شرکت های بیمه ما و بیمه آرمان
 • تعداد نیروی شرکت : ۷۱

توسعه مداوم مجموعه

 • آغاز عملیات تغییرات گسترده در معماری نرم افزار
 • بزرگ تر شدن خانواده فناوران با رسیدن به ۲۰۰ نفر نیروی انسانی
 • انعقاد قرارداد و استقرار سامانه جامع بیمه گری در ۶ شرکت بیمه ای
 • تولید محصولات استراتژیک

۱۳۹۱

 • آغاز عملیات تولید سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (ICRM) مخصوص واحدهای فروش شرکتهای بیمه
 • آغاز عملیات تولید سیستم Data warehouse و BI مالی و آمار مدیریتی بیمه ای
 • تعداد نیروی شرکت : ۸۵

۱۳۹۲

 • انعقاد قرارداد و استقرار سامانه جامع بیمه گری در شرکت های بیمه دانا ، تعاون ، سرمد ، توسعه و امید
 • تعداد نیروی شرکت : ۱۱۱

۱۳۹۳

 • انعقاد قرارداد با شرکت بیمه حافظ
 • آغاز عملیات تغییرات گسترده در معماری نرم افزار با اختصاص سی درصد از ظرفیت عملیاتی شرکت به بهبود مستمر
 • تعداد نیروی شرکت : ۱۴۰

۱۳۹۴

 • استقرار سامانه جامع بیمه گری در شرکت بیمه حافظ
 • ادامه تغییرات گسترده در معماری نرم افزار
 • تعداد نیروی شرکت : ۲۰۰